AVíS LEGAL

INMOVELIA CB, amb domicili en C/ costa de s’*estació, 2, 1A. 07110 Bunyola (Illes Balears) amb NIF E02980548 posa a disposició en el seu lloc web www.inmovelia.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen exclusivament l’ús del lloc web de INMOVELIA per part dels USUARIS que accedeixin a aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web www.inmovelia.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de INMOVELIA implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre íntegrament. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals

PRIMERA: El lloc web de INMOVELIA ha estat realitzat d’una banda, amb la finalitat de posar a la disposició de tercers informació sobre les seves activitats i per l’altre, posar a la disposició dels usuaris la possibilitat de contactar amb INMOVELIA per a sol·licitar informació addicional o els seus serveis.

SEGONA: CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

2.1.- La utilització del lloc web de INMOVELIA no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament INMOVELIA prohibeix els següents:

2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de mal als sistemes de INMOVELIA o a tercers.

2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“*spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail *bombing”)

2.2.- INMOVELIA podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals -veure clàusula cinquena.-

TERCERA: CONTINGUTS: Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

3.1.- INMOVELIA utilitzant fonts internes i externes de tal manera que INMOVELIA únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna.

3.2.- INMOVELIA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

QUARTA: RESPONSABILITAT.-

4.1 INMOVELIA en cap cas serà responsable de:

4.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius

4.1.2.- De la producció de qualsevol mena de mal que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el lloc web

4.2.- INMOVELIA es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de manera discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, INMOVELIA col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUINTA: DRETS D’AUTOR I MARCA.– INMOVELIA és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de INMOVELIA, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de INMOVELIA. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de INMOVELIA -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de INMOVELIA

SEXTA: JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Palma renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SETENA: En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. INMOVELIA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de INMOVELIA.
OCTAVA: La nostra labor consisteix en la intermediació en operacions de lloguer o compravenda immobiliàries. No supervisem la situació física i jurídica dels immobles que tenim en cartera, més enllà de comprovar que l’immoble estigui en disposició de ser alienat o llogat, per la qual cosa els recomanem que contractin un servei extern que realitzi una minuciosa revisió per a evitar possibles problemes futurs. La documentació facilitada per INMOVELIA prové directament de la part venedora o de registres fidedignes i es presumeix veritable. Aquesta documentació en cap cas serà objecte de manipulació per part de INMOVELIA.

Compare listings

Compare
Abrir chat